طراحی سایت پتروپارس

با کشف میدان گازی پارس جنوبی، ضرورت داشت تا میدان مذکور توسعه یابد. اندیشه تاسیس شرکتی ایرانی برای انتقال و توسعه مدیریت دانش فنی مورد نیاز برای پروژه‌های بزرگ نفت و گاز مطرح شد و بر این اساس در سال 1998 شرکت پتروپارس لیمیتد تاسیس گردید تا منابع انرژی ایران را توسعه دهد و مسئولیت توسعه فاز اول پارس جنوبی را بپذیرد. پس از تاسیس، شرکت پتروپارس لیمیتد فاز یک میدان نفتی پارس جنوبی را بر عهده گرفت تا با همکاری شرکتهای معتبر بین المللی همچون Kvaernerبتواند مدیریت و دانش فنی لازم را به داخل کشور منتقل نماید و در این امر شرکت پتروپارس کاملاً موفق بود.

شناسنامه

  •   زمان اجرا: 
  •   دسته بندی: 
  •   آدرس وب سایت: http://www.petropars.com

تکنولوژی ها

C# ASP.NET SQL Server DNN HTML5
CSS3 jQuery Bootstrap WebAPI

امکانات