مرکز تماس: 66381398

تولید سامانه سفارشی تحت وب

765

ماژول آکادمی تافل ایران

99/12/02
این سامانه به درخواست آکادمی تافل ایران با هدف امکان مدیریت آزمون‌ها و ثبت نام آنلاین برای متقاضیان،......
705

ماژول مطالعه امکان‌سنجی

99/11/28
ماژول مطالعه امکان سنجی به درخواست شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه رسانه (مدیا ونچر) که درواقع حام......
655

ماژول پرسشنامه سلامت خانواده

99/11/27
این سامانه به درخواست شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان توسط تیم فنی ما طراحی و پیاده‌سازی شد.این ماژول......
638

ماژول نمایش وضعیت پروازهای فرودگاه امام خمینی

99/11/27
این سامانه به درخواست فرودگاه امام خمینی و به منظورانتقال محتویات مربوط به اطلاعات پرواز به وب سایت ......
683

ماژول ظرفیت پارکینگ‌های فرودگاه امام خمینی

99/11/27
این سامانه به درخواست فرودگاه امام خمینی و با هدف نمایش اطلاعات ظرفیت پارکینگ های این فرودگاه درصفحه......
613

ماژول مدیریت و رهگیری مشتریان بازاریاب‌های کارگزاری بورس بیمه ایران

99/11/25
این سامانه به درخواست کارگزاری بورس بیمه ایران توسط تیم متخصص ما طراحی و پیاده سازی شد. هدف این ساما......
648

ماژول آزمایشگاه و نمایش جواب آزمایش خون

99/11/25
سامانه آزمایشگاه و نمایش جواب آزمایش خون به درخواست شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان، به منظور تسهیل ......
665

ماژول سرنخ ربا (فرم پاپ آپ)

99/11/21
این سامانه به درخواست شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان جهت اطلاع رسانی خدمات خود به مادران باردار، توس......