طراحی سایت شخصی دکتر عباس آخوندی

شناسنامه

  •   زمان اجرا: 
  •   دسته بندی: شرکت های خصوصی
  •   آدرس وب سایت: https://www.abbasakhoundi.ir

تکنولوژی ها

C# ASP.NET SQL Server DNN HTML5
CSS3 jQuery Bootstrap WebAPI

امکانات