مرکز تماس: 66381398

ویدئوهای آموزشی

مدیریت لاگ‌ها دی ان ان

شنبه 17 اردیبهشت 1401

به کمک این قسمت میتوانید از آخرین رویدادهای وب سایت خود مطلع باشید و بر عملکرد هر یک از افراد در سایت نظارت کنید. همچنین برای بهبود رابط کاربری، انواع لاگ‍‌ها با رنگ‌های متفاوتی نمایش داده شده اند و شما با یک نگاه کلی، می‌توانید به رخدادهای وب سایت خود واقف شوید.

امتیاز:
بازگشت به لیست ویدئوهای آموزشی

برچسب‌ها