مرکز تماس: 66381398

ویدئوهای آموزشی

آموزش ماژول Form and List

یکشنبه 25 اردیبهشت 1401

با استفاده از این آموزش شما می‌توانید جدول‌های مختلف موجود در فایل اکسل خود را به سادگی به وب سایت خود انتقال داده و در صفحه دلخواه نمایش دهید. همچنین می‌توانید ستون‌های لیست خود را پس از انتقال به وب سایت با استفاده از روش کشیدن و رها کردن، جابجا کنید.

امتیاز:
بازگشت به لیست ویدئوهای آموزشی

برچسب‌ها