حسن انجام کار

 

شرکت داده آسان ایرانیان در طول سالهای متمادی فعالیت تخصصی در زمینه طراحی و توسعه وب سایت مفتخر به جلب درصد بالایی از رضایتمندی مشتریان خود شده است، مشتریان ما این رضایتمندی را با اعطای گواهی حسن انجام کار به ما ابراز داشته‌اند.

وزارت راه و شهرسازی

احتراما، بدینوسیله گواهی می شود شرکت داده آسان ایرانیان با نمایندگی جناب آقای مهندس مرتضی کرمانی جهت انجام پروژه "طراحی و پشتیبانی وب سایت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)" به شماره قرارداد 420/26122 مورخ 1397/03/02 بوده و به نحو احسن این پروژه را به پایان رسانیده است.

- آقای امید امین‌زاده

وزارت راه و شهرسازی

‌شرکت داده آسان ایرانیان به مدیریت آقای مهندس کرمانی مجری پرژه "طراحی و پیاده سازی پورتال" وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و به نحو مطلوب در انجام پروژه مذکور با این وزارت خانه همکاری داشته است. این وزارت خانه به عنوان کارفرمای پروژه از نحوه عملکرد شرکت مذکور تا کنون رضایت کامل دارد.

- آقای احسان پشت مشهدی

بانک مهر اقتصاد

احتراما بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت داده آسان ایرانیان در خصوص نرم افزارهای وب سایت اصلی و وب سایت های داخلی این بانک طرف قرارداد بانک مهر اقتصاد بوده و این بانک در طی این مدت، از عملکرد آن مجموعه محترم کمال رضایت را دارد. امید است این روند در سال های آینده نیز ادامه پیدا ...

- آقای سید مهدی حسینی

مرکز آمار ایران

با عنایت به ارائه خدمات و همکاری مستمر شرکت داده آسان ایرانیان در خصوص پروژه توسعه، پشتیبانی و بروزرسانی پرتال مرکز آمار ایران بدینوسیله از زحمات صورت گرفته توسط آن شرکت و کارشناسان محترم ایشان تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

- آقای جمال مقدم

شهرداری منطقه 1 تهران

احتراماً این منطقه در خصوص خدمات ارائه شده شرکت داده آسان ایرانیان، در ارتباط با طراحی و پیاده سازی پرتال شهرداری منطقه یک تهران، رضایت کامل دارد.

- آقای رضا واحدی فر

توزیع برق استان قزوین

شرکت داده آسان ایرانیان مجری پروژه طراحی، اجرا و توسعه پورتال شرکت نیروی برق استان قزوین بوده و به نحو مطلوب با این شرکت همکاری نموده است. این شرکت به عنوان کارفرمای پروژه از نحوه عملکرد شرکت داده آسان ایرانیان رضایت کامل دارد.

- خانم معصومه کاظمی

فناوری بن‌یاخته‌های رویان

شرکت داده آسان ایرانیان به نمایندگی آقای مرتضی کرمانی مجری پروژه طراحی و راه اندازی وب سایت " شرکت فناوری بن یاخته های رویان" می‌باشد و به نحو احسن در انجام پروژه مذکور با این شرکت همکاری کرده است. این شرکت به عنوان کارفرمای پروژه از نحوه عملکرد شرکت مذکور تا کنون رضایت کامل دارد.

- آقای امیررضا اسکندری

خدمات اداری شهر

شرکت داده آسان ایرانیان به نمایندگی جناب آقای مرتضی کرمانی مجری پروژه "طراحی و پیاده سازی پورتال" داخلی شرکت خدمات اداری شهر می‌باشد و به نحو احسن در انجام پروژه مذکور با این شرکت همکاری کرده است. این شرکت به عنوان کارفرمای پروژه از نحوه عملکرد شرکت مذکور تا کنون رضایت کامل دارد.

- آقای بیژن جعفری

مشارکت ناکو

شرکت داده آسان ایرانیان به نمایندگی جناب آقای مرتضی کرمانی مجری پروژه طراحی وب‌سایت دوزبانه گروه مشارکت ناکو تانا تدبیر طرح بوده و به نحو احسن این پروژه را به پایان رسانیده است. این شرکت ضمن تقدیر و تشکر، به عنوان کارفرمای پروژه از نحوه عملکرد آن رضایت کامل دارد.

- آقای حسین شاه بیک

نفت پاسارگاد

ارائه خدمات و همکاری مستمر شرکت داده آسان ایرانیان در خصوص طراحی وب سایت دو زبانه شرکت نفت پاسارگاد بدینوسیله از زحمات صورت گرفته توسط آن شرکت و کارشناسان محترم ایشان تقدیر و تشکر به عمل می آید.

- آقای محسن وحدت جعفری

تعاونی اعتبار کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران

احتراما، بدینوسیله گواهی می گردد، شرکت داده آسان ایرانیان به نمایندگی آقای مرتضی کرمانی مجری پروژه طراحی وب سایت "تعاونی اعتبار کارکنان و بازنشستگان سازمان بازنشستگی شهرداری تهران" بوده و به نحو احسن این پروژه را به پایان رسانیده است. این تعاونی ضمن تقدیر و تشکر، به عنوان کارفرمای پروژه از نحوه عملکرد آن شرکت رضایت کامل دارد.

- آقای شهریار فیاضی

شهرداری اهواز

با عنایت به ارائه خدمات و همکاری مستمر شرکت داده آسان ایرانیان در خصوص پروژه توسعه، پشتیبانی و بروزرسانی وب‌سایت‌های شهرداری اهواز بدینوسیله از زحمات صورت گرفته توسط آن شرکت و کارشناسان محترم ایشان تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

- خانم زهرا شاعری