طراحی سایت
طراحی سایت فروشگاه مرکز آمار ایران

طراحی سایت فروشگاه مرکز آمار ایران

طراحی فروشگاه مرکز آمار ایران

 در راستای همکاری‌های متداوم شرکت داده آسان ایرانیان با مرکز آمار ایران کار طراحی فروشگاه مرکز آمار به این شرکت واگذار شد. با توجه به حساسیت اطلاعات و آمار و ارقام مرکز آمار ایران و ضرورت ایجاد امنیت بالا برای پورتال این مرکز و با توجه به اعتماد جلب شده از سوی شرکت داده آسان ایرانیان، طراحی فروشگاه مرکز آمار ایران با تمام حساسیت‌ها و دغدغه‌های مسئولین فناوری اطلاعات مرکز آمار ایران به شرکت داه اسان ایرانیان واگذار شد. با استفاده از این نرم‌افزار جدید که در قالب یک فروشگاه برای این مرکز طراحی می‌شود مرکز آمار ایران می‌تواند آمار، ارقام و داده‌های موجود را برای استفاده و خرید در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار بدهد.

اشتراک گذاری


نویسنده

فرناز فلسفی

فرناز فلسفی

تصاویر

تصویری برای نمایش وجود ندارد.