طراحی سایت
طراحی سایت انگلیسی جامعه حسابداران رسمی ایران

طراحی سایت انگلیسی جامعه حسابداران رسمی ایران

طراحی سایت جامعه حسابداران رسمی ایران به زبان انگلیسی

قرارداد طراحی سایت جامعه حسابداران رسمی ایران به زبان انگلیسی بین شرکت داده آسان ایرانیان و جامعه حسابداران رسمی ایران بسته شد. جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان اصلی ترین انجمن حرفه‌ای حسابداران در ایران از سال گذشته طی قراردادی طراحی سایت فارسی خود را به شرکت داده آسان ایرانیان محول نموده و به دلیل رضایت بسیار از عملکرد همکاران و مدیر عامل این شرکت و رابطه خوب همکاری ای که بین این جامعه و شرکت داده آسان ایرانیان بوجود آمد، امسال طی قرارداد دیگری کار طراحی سایت این مرکز به زبان انگلیسی به شرکت داده آسان ایرانیان سپرده شد.  

اشتراک گذاری


نویسنده

فرناز فلسفی

فرناز فلسفی

تصاویر

تصویری برای نمایش وجود ندارد.